درباره روز به روز گشت

اهداف
خط مشی و اهداف شرکت روز به روز گشت به عنوان یکی از شرکتهای خدمات مسافرتی همواره پیش قدم در این عرصه با هدف رشد و سطح پیشرفت صنعت گردشگری ، رضایت مندی و احترام به حقوق گردشگران خود از علم نوین و روز استفاده و خدمات این صنعت را برای دسترسی آسان تر و راحتی آن برای سفرهای گوناگون و امور گردشگری سرعت بخشد تا هموطنان گرامی خدماتی شایسته در خور شاءن و شخصیت والای ایرانی را در 4گوشه ی جهان تجربه نمایند.

مدیریت شرکت به موازات تلاش برای ارتقای رضایت مشتریان و کارکنان خود، افزایش سطح کیفی و ایمنی و استاندارهای لازم در محیط کار و امور گردشگری ، ارتقای کیفیت تور تعهد خود را اعلام می دارد.