تور هنـد

 گـوا- Go Goa

جزیره هزار رنگ

 8 روز و 7 شب

بمبئی ، گـوا

هند باورنکردنی!

 8 روز و 7 شب

دهلی ، آگرا ، جیپور

مثلث طلائی

 8 روز و 7 شب

 

Airline: Air Arabia

ValidOnDate:10Dec16

Package No:GOA94/3

 هواپیمایی: ایر عربیا

 تاریخ اعتبار: 95/09/20

 شماره پکیج:GOA94/3

Airline: Iran Air

ValidOnDate:10Dec16

Package No:ANK94/3

هواپیمایی: ایران ایر

تاریخ اعتبار: 95/09/20

شماره پکیج: ANk94/3

Airline: Mahan AIR

ValidOnDate:10Dec16

Package No: ANK94/3

 هواپیمایی: ماهان ایر

 تاریخ اعتبار: 95/09/20

 شماره پکیج:ANk94/3