تور تایلند

 

تور بانکوک - فوکت

 7 روز و 6 شب

تور بانکوک - پاتایا

 7 روز و 6 شب

تور بانکوک - فوکت - پاتایا

 ویژه فستیوال تابستان

 15 روز و 14 شب

 Airline: AirAsia

 ValidOnDate:21Aug16

 Package No: THI95/1

هواپیمایی: ایر آسیا

تاریخ اعتبار:95/05/31

شماره پکیج:THI95/1

 Airline: AirAsia

 ValidOnDate:21Aug16

 Package No:THI95/1

 هواپیمایی: ایر آسیا

 تاریخ اعتبار:95/05/31

 شماره پکیج:THI95/1

 Airline: Mahan AIR

 ValidOnDate:07Sep16

 Package No:BPP95/3

هواپیمایی: ماهان ایر

تاریخ اعتبار:95/06/17

شماره پکیج:BPP95/3

                   

 

 

  آمار پروازی ایر آسیا بانکوک

از 7 روز به بالا

 
     

 Airline: AirAsia

 ValidOnDate:21Sep16

 Package No:THI95/1

 هواپیمایی: ایر آسیا

 تاریخ اعتبار:95/06/31

 شماره پکیج:THI95/1